Ένδειξη στάθμης αερίου άνευ επαφής με γραμμική τάση εξόδου (Αισθητήρας τύπου HALL).

  • Συναρμολογημένο χωρίς τη χρήση μηχανικών εξαρτημάτων (καλύτερη αξιοπιστία και αντοχή).
  • Πιο ακριβής ένδειξη στάθμης αερίου σε σύγκριση με πρότυπους αισθητήρες αντίστασης.
  • Πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος (10-12 mA).
  • Συμβατό με το ευρύ φάσμα των Διαχειριστών υγραερίου που υπάρχουν στην αγορά.
  • Η τιμή της τάσης όταν η δεξαμενή είναι άδεια είναι ίση με 0V, όταν η δεξαμενή είναι πλήρης, είναι ίση με 5V.
Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!